Styret har juridisk ansvar for brannvern

Visste du at alle borettslag og sameier har et juridisk ansvar for brannvern? Her finner du en liten innføring i brannvern og ansvar for boligselskap.


Styret representerer eier av bygningen og plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, samt gjennomføre kontroll og vedlikehold, slik at sikkerhetsinnretningene alltid virker og er i forsvarlig stand.

STYRET KAN STILLES TIL ANSVAR
Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for at liv, helse og verdier ikke skal gå tapt i brann. Kursleder Knut Norum bekrefter at styrets ansvar for brannvern er reelt.

– Styret i et boligselskap kan stilles til ansvar dersom det skulle oppstå en brann med fatalt utfall, og det viser seg at pliktene ikke er overholdt, sier Norum i Norsk brannvernforening

Styret kan ofte ikke være trygg på at beboernes røykvarslere faktisk er operative uten å fysisk inspisere hver boenhet. Get Safe er utviklet på en slik måte at det er enkelt å ha full oversikt over brannvarslingsløsningen, og man behøver ikke å kontrollere sensorer i alle leiligheter manuelt.

 


TIPS
Om du er interessert i å lese mer om brannvern så finner du mye god informasjon på denne siden brannvernforeningen.no
Eller siden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sikkerhverdag.no

Ansvar for brannvern er definert i burettslagslova, brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannvernforebygging. Her beskrives også ansvarsforholdet mellom eier og bruker, altså boligselskap og beboer.