Ditt ansvar som brannansvarlig

Med rollen som brannansvarlig følger det en del ansvar, her kan du lese mer om hva ditt ansvar er og hvordan du bør opptre i forskjellige situasjoner.

Ved opprettelse av et abonnement for deres boligselskap i Get Safe gir Get representanter fra boligselskapets styre, som for eksempel styreleder eller HMS-ansvarlig, rollen som brannansvarlig for boligselskapet. Denne personen vil ha utvidet tilgang i Get Safe-portalen for vedlikehold av beboerinformasjon samt oppfølging av mangler. Vi foreslår at det opprettes en varslingsgruppe per adresse tilhørende boligsammenslutningen. En varslingsgruppe er en gruppe med boenheter som alle skal ha felles varsling ved brann. Dette vil ofte være et helt bygg, men det kan også være hensiktsmessig å dele et bygg opp i to varslingsgrupper eller ha flere bygg i samme varslingsgruppe.

ANSVAR SOM BRANNANSVARLIG

  • Registrere og vedlikeholde beboerliste
  • Registrere branninstruks
  • Fungere som kontaktperson for alarmstasjon ved utløst alarm dersom det ikke oppnås kontakt med beboer(e).

TIPS
Portalen er ditt viktigste verktøy som brannansvarlig, lær mer om portalen og de forskjellige funksjonene du finner der.