INNSTILLINGER

min get - innstillingerØnsker du å endre på lyd- og bildeinnstillingene, eller har du behov for teksting på grunn av nedsatt hørsel?

Under INNSTILLINGER har du blant annet mulighet for å endre på oppsett av lyd og bilde og funksjoner som opptak og strømstyring. Her finner du også brukeroppsett hvor du kan endre språk og foreldrekontroll. INNSTILLINGER finner du under MIN GET i hovedmenyen.

Slik setter du på tekst for nedsatt hørsel

  1. MIN GET finner du i hovedmenyen
  2. Velg INNSTILLINGER
  3. Deretter velger du BRUKEROPPSETT
  4. Velg SPRÅK og VIS UNDERTEKSTER
  5. Bytt fra NORMAL til NEDSATT HØRSEL